Go to Požární ochrana

Požární ochrana

Pořázní ochrana u zaměstnavatele,
Projekční činnost,
atd.

Go to Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Technicko – organizační služby,
Výkon funkce odborně způsobilé osoby v prevenci rizik,
atd.

Go to Revize a kontroly

Revize a kontroly

Opravy a údržba hasících přístrojů a požárních vodovodů v PO,
Náplň revizí,
atd.

Go to Vzdělávací činnost

Vzdělávací činnost

Školení a výchova BOZP v organizaci,
Vypracování osnov pro školení zaměstnanců,
atd.