10.6.2017

Vzdělávací činnost

  • zpracování systému školení a výchovy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizaci
  • školení BOZP vedoucích zaměstnanců
  • školení zaměstnanců BOZP
  • vstupní školení zaměstnanců ihned při nástupu do zaměstnání
  • školení pro jednotlivé profese zaměstnanců v organizaci
  • vypracování osnov pro výše uvedené druhy školení zaměstnanců