10.6.2017

Revize a kontroly

  • Nabídka revizí, oprav a údržby hasících přístrojů a požárních vodovodů ( § 9 a 10 vyhl.č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou)

Náplň revizí, oprav a údržby hasících přístrojů a požárních vodovodů v PO

  • V případě nepravidelných požadavků objednatele na revizi hasebních prostředků (např. provoz vozidel), vykonavatel zajistí revizi, opravy a údržbu zařízení v pracovním týdnu do max. 24 hodin od nahlášení požadavku.
  • Plánované jednoroční revize jsou prováděny po předchozí termínové domluvě s objednatelem.
  • Jeden x ročně pravidelná revize hasebních prostředků, vykonávána dle ( § 9 a 10 vyhl.č. 246/2001 Sb. a ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou), odstranění porevizních závad, zpracování revizní zprávy a dokladů o provedených revizích.