21.7.2017

Požární řešení staveb

  • Zpracujeme požárně bezpečnostní řešení (PBŘ), které je nedílnou součástí projektové dokumentace stavby předkládané stavebnímu úřadu pro získání stavebního povolení.
  • Zastupujeme objednatele i při vyřizování stanoviska s odborem prevence HZS ČR.